ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือ มท 080832/ว1438 ลว 10 มี.ค. 59 หลักเกณฑ์กรใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.3 KB

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 6671 ครั้ง