ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.32 KB

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2559,10:13   อ่าน 1864 ครั้ง