ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติสำหรับ 3 ภาคส่วน คือ

- ชุมชนท่องเที่ยว 
- ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
- นักท่องเที่ยว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2561,09:45   อ่าน 166 ครั้ง