ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 และหมู่ 11 ( (10 ก.ค. 61 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านหนองเรือทอง ( (19 มิ.ย. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
สรุปผลประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านท่าสีลารมณ์ (แบบ ปร4) ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 64 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านท่าสีลารมณ์ ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 75 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองเรือทอง ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 73 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโพธิ์ศรี ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 68 ครั้ง))
สรุปผลประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโพธิ์ศรี (แบบ ปร4) ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 87 ครั้ง))
สรุปผลประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองเรือทอง (แบบ ปร4) ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 76 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ศรี ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 89 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางหลวง ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 97 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งมั่ง ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 76 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสามัคคี ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 81 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือทอง ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 56 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาโสก ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 68 ครั้ง))