ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านท่าสีลารมณ์ (แบบ ปร4) ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 36 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านท่าสีลารมณ์ ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 40 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองเรือทอง ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโพธิ์ศรี ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 39 ครั้ง))
สรุปผลประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโพธิ์ศรี (แบบ ปร4) ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
สรุปผลประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองเรือทอง (แบบ ปร4) ( (10 ก.พ. 61 | อ่าน 44 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ศรี ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 54 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางหลวง ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 61 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งมั่ง ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 41 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสามัคคี ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 53 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือทอง ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 34 ครั้ง))
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาโสก ( (13 ก.ย. 60 | อ่าน 48 ครั้ง))