ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (24 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3-4 ด้วยวิธีประกวดราคา ( (24 ก.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งได้ร่วมกับจังหวัด จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ปี 2561 ( (27 เม.ย. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ( (27 เม.ย. 61 | อ่าน 165 ครั้ง))
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ( (29 มี.ค. 61 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (01 ก.พ. 61 | อ่าน 78 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( (24 ม.ค. 61 | อ่าน 104 ครั้ง))
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 ( (18 ม.ค. 61 | อ่าน 69 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งมั่ง ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 78 ครั้ง))
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (05 ม.ค. 61 | อ่าน 121 ครั้ง))
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (25 ธ.ค. 60 | อ่าน 101 ครั้ง))